chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Tiếp tục khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

21/05/2018 | 10:29 AM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tiếp tục khai quật khảo cổ.

Bộ VHTTDL yêu cầu Vĩnh Phúc chấn chỉnh một số lễ hội

21/05/2018 | 09:38 AM
Bộ VHTTDL vừa ban hành công văn 1894/BVHTTDL-VHCS gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu chấn chỉnh một số hiện...

Bộ VHTTDL yêu cầu Hà Nội chấn chỉnh hiện tượng tranh giành lộc tại các lễ hội

21/05/2018 | 09:35 AM
Bộ VHTTDL vừa có Công văn 307/VHCS - QLHĐLH gửi Sở VHTT TP Hà Nội nhằm chấn chỉnh một số hạn chế trong công...

Bộ VHTTDL yêu cầu Phú Thọ khắc phục các lễ hội “nóng”

20/05/2018 | 04:00 PM
Bộ VHTTDL vừa có Công văn số 1893/BVHTTDL-VHCS đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn...

Rà soát, kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng

17/05/2018 | 04:08 PM
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 55 đơn vị sự nghiệp công lập

16/05/2018 | 10:34 PM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 527/QĐ-TTg ban hành danh sách 55 đơn vị sự nghiệp công lập...

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu DLQG Tam Chúc

15/05/2018 | 09:30 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) Tam Chúc, tỉnh...

Hương ước, quy ước cần đóng dấu giáp lai

14/05/2018 | 12:17 PM
Hương ước, quy ước sau khi được công nhận có đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,...

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

12/05/2018 | 11:56 AM
Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành...

Triển khai công tác thi đua năm 2018 trong lĩnh vực thư viện

11/05/2018 | 04:57 PM
Ngày 08/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1981/BVHTTDL-TV gửi Thư viện các tỉnh,...