chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Thanh tra Bộ ban hành Quyết định xử phạt một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

28/12/2017 | 08:28 AM
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ra Quyết định xử phạt một số vi phạm hành chính...

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

27/12/2017 | 03:54 PM
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia...

Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8) đối với 10 di tích

26/12/2017 | 04:37 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8) đối với 10 di tích.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

26/12/2017 | 04:08 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên...

Bộ VHTTDL ban hành công văn khẩn yêu cầu triển khai ứng phó cơn bão Tembin

24/12/2017 | 11:06 PM
Ngày 23/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn khẩn số 5490/BVHTTDL-VHCS gửi các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch...

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh

15/12/2017 | 04:26 PM
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa

12/12/2017 | 02:30 PM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4359/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ,...

Chức năng, nhiệm vụ mới của Trung tâm Công nghệ thông tin

11/12/2017 | 11:36 AM
Ngày 28/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 4606/QĐ-BVHTTDL quy định...

Tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương (Hà Nội)

11/12/2017 | 10:28 AM
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

11/12/2017 | 09:00 AM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4016/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ,...