chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh

15/12/2017 | 16:26 PM
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa

12/12/2017 | 02:30 PM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4359/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ,...

Chức năng, nhiệm vụ mới của Trung tâm Công nghệ thông tin

11/12/2017 | 11:36 AM
Ngày 28/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 4606/QĐ-BVHTTDL quy định...

Tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương (Hà Nội)

11/12/2017 | 10:28 AM
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

11/12/2017 | 09:00 AM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4016/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ,...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính

07/12/2017 | 02:30 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4129/QĐ-BVHTTDL ngày 2/11/2017 về việc Quy định chức...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc

06/12/2017 | 09:54 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4283/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2017 về việc Quy định...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

06/12/2017 | 09:52 AM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL ngày 23/11/2017 quy định chức...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa

06/12/2017 | 09:43 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3356/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2017 về việc Quy định chức...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

06/12/2017 | 09:33 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4357/QĐ-BVHTTDL ngày 17/11/2017 về việc Quy định...