chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Bộ VHTTDL hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong lĩnh vực thư viện

20/07/2018 | 08:40 AM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3105/BVHTTDL-TV ngày 16/7/2018 về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ...

Công điện số 3145/CĐ-BVHTTDL: Chủ động ứng phó cơn bão số 3

18/07/2018 | 03:00 PM
Ngày 17/7 Bộ VHTTDL đã có Công điện số 3145/CĐ-BVHTTDL gửi Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL các tỉnh, thành phố...

Đánh giá giữa kỳ KH trung hạn và xây dựng KH năm 2019 đối với Dự án “Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện GMS”

18/07/2018 | 02:57 PM
Bộ VHTTDL đã ban hành Văn bản số 3080/BVHTTDL-KHTC gửi  UBND các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Kiên...

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

16/07/2018 | 11:32 AM
Bộ VHTTDL vừa có công văn số 2966/BVHTTDL-TCCB về Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và...

Bộ VHTTDL đồng ý khai quật khảo cổ Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường

09/07/2018 | 02:21 PM
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2397/QĐ-BVHTTDL, cho phép Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện...

Bộ VHTTDL cấp phép khai quật tàu cổ Dung Quất

09/07/2018 | 10:10 AM
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2398/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với...

Bộ VHTTDL thống nhất tu bổ, tôn tạo một số hạng mục tại di tích Lam Kinh

09/07/2018 | 09:23 AM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2876/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tu sửa, tôn tạo một số hạng...

Bộ VHTTDL thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bắc Biên

09/07/2018 | 08:51 AM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2760/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTT thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ,...

Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm yêu cầu báo cáo về triển lãm nội tạng và cơ thể người

04/07/2018 | 09:12 PM
Chiều 4/7, Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm có văn bản số 310/MTNATL gửi Sở VH-TT TP.HCM báo cáo về...

Lấy ý kiến nhân dân về danh sách xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú”

02/07/2018 | 03:02 PM
Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ...