chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Bộ VHTTDL ban hành văn bản thống nhất hoạt động thanh tra

22/07/2017 | 12:23 PM
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải vừa ký ban hành văn bản số 3035 về thực hiện Chỉ thị số 20 năm 2017 của...

Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện chính sách đối với nghệ nhân dân gian

22/07/2017 | 12:17 PM
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà...

Yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

20/07/2017 | 04:00 PM
Ngày 19/7, Tổng cục Du lịch có Công văn số 835/TCDL-LH đề nghị Sở VHTTDL Cần Thơ quán triệt và thực hiện...

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18/07/2017 | 05:57 PM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về xây dựng tuyến đường phòng cháy chữa cháy tại Ngũ Hành Sơn

14/07/2017 | 09:27 PM
Ngày 26/6/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2708/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân...

Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Dự án cơ sở dữ liệu về thư mục gia đình Việt Nam

14/07/2017 | 08:40 AM
Tổ Biên tập có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Dự án cơ sở dữ liệu về thư mục gia đình Việt Nam đảm...

Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”

14/07/2017 | 08:35 AM
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”.

Tặng Cúp đồng hạng “Ảnh ASEAN - 2017” cho tác giả tại Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”

14/07/2017 | 08:27 AM
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã ký Quyết định số 2578/QĐ-BVHTTDL về việc tặng Cúp đồng hạng “Ảnh...

Bộ VHTTDL ban hành Thông tư về quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật

11/07/2017 | 09:20 AM
Ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL về quy định tiêu...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lắp thang, khoan lỗ để thử nghiệm du lịch hang Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình

11/07/2017 | 08:46 AM
Ngày 26/6/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2699/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân...