Tra cứu văn bản Tra cứu văn bản

Hiển thị 1 - 15 trong 26 kết quả.
Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Hiệp định du lịch Asean Khác 23/07/2015
Quy tắc ứng xử toàn cầu về du lịch
Khác 23/07/2015
Tuyên bố Copenhagen về chống Doping trong thể thao
Khác 23/07/2015
Khuyến nghị về công tác bảo tồn tài sản văn hóa đang bị đe dọa từ những công trình công cộng và tư nhân Khác 23/07/2015
Khuyến nghị về việc bảo vệ vẻ đẹp và đặc trưng của các cảnh quan danh thắng Khác 23/07/2015
Khuyến nghị về các biện pháp trưng bày hữu hiệu trong các bảo tàng vì sự tiếp cận của mọi người Khác 23/07/2015
Khuyến nghị về bảo tồn văn hóa truyền thống và dân gian
Khác 01/06/2015
Khuyến nghị về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở cấp quốc gia
Khác 01/06/2015
Khuyến nghị về việc bảo tồn và ghi nhận vai trò đương đại của những khu vực lịch sử
Khác 01/06/2015
Khuyến nghị về việc bảo tồn và giữ gìn các hình ảnh động
Khác 01/06/2015
Thỏa thuận về khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ
Khác 01/06/2015
Công ước liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh
Khác 01/06/2015
Công ước về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép
Khác 26/05/2015
Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật
Khác 26/05/2015
Công ước quốc tế bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng
Khác 26/05/2015
Hiển thị 1 - 15 trong 26 kết quả.