BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bổ sung Biển Hồ - Chư Đăng Ya vào Danh mục địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia

02/02/2018 | 09:26 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Kiểm tra, giám sát việc xây dựng tượng đài tại các địa phương

01/02/2018 | 04:36 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện...

Phấn đấu khởi công Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào năm 2021

01/02/2018 | 03:45 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Dân nguyện...

Về việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch năm 2017

31/01/2018 | 04:19 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Dân nguyện chuyển...

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

29/01/2018 | 10:30 AM
Bộ VHTTDL vừa ban hành Công văn Số: 5488/BVHTTDL-VP ngày 22/12/2017 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi...

Về quy hoạch bán đảo Sơn Trà làm khu du lịch quốc gia

25/01/2018 | 02:26 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính...

Hoạt động kinh doanh và sử dụng cờ Tổ quốc

25/01/2018 | 02:22 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ...

Tình trạng quảng cáo trên báo, đài không đúng giá trị thực

29/12/2017 | 02:28 PM
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh,...

Đánh giá về công tác pháp chế và thanh tra của Bộ

17/11/2017 | 05:01 PM
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phước Lộc,...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời kiến nghị liên quan đến nội dung quyền tác giả và quyền liên quan

17/11/2017 | 02:30 PM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhận được một số kiến nghị của ông Lê Du Kiếm do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc...