BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giải đáp những mối quan tâm của người dân trong những ngày qua về công tác trùng tu tôn tạo di tích

10/09/2012 | 16:06 PM
Trách nhiệm và Bộ đang triển khai những giải pháp gì để bảo tồn những di tích cổ để không còn tình trạng...

Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên

25/04/2012 | 08:57 AM
Đề nghị chính thức công nhận Khu du lịch Hồ Núi Cốc là khu du lịch trọng điểm quốc gia và phê duyệt khu Quy...

Về chính sách đặc thù đối với dân tộc có dân số dưới 10.000 người

24/04/2012 | 05:56 PM
Đề nghị Chính phủ nghiên cứu sớm ban hành chính sách đặc thù đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và...

Về việc xây dựng đền thờ Vua Hùng

24/04/2012 | 05:56 PM
Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị cho xây dựng 01 đền thờ Vua Hùng ở Tây Ninh. (Cử tri huyện Tân Biên, tỉnh...

Về chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 2014

24/04/2012 | 05:55 PM
Đề nghị sớm cho chủ trương về tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với quy mô cấp...

Quy định thống nhất tiêu chuẩn đơn vị văn hóa trong toàn quốc

24/04/2012 | 05:54 PM
Đề nghị sớm ban hành Quy chế công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa; Quy chế công nhận đơn vị văn...

Về đề nghị có giải pháp chấn chỉnh nội dung quảng cáo sai sự thật

24/04/2012 | 05:54 PM
Hiện nay, nội dung quảng cáo chất lượng sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng thường nói quá sự...

Về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật

24/04/2012 | 05:52 PM
Đề nghị quản lý chặt chẽ hoạt động phim ảnh, ca nhạc, biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Đề nghị có...

Về việc công nhận sự kiện Bác Hồ về thăm địa phương.

24/04/2012 | 05:52 PM
Cử tri đề nghị Nhà nước công nhận và có văn bản chính thức ghi nhận sự kiện Bác Hồ về thăm xã Đông Lâm,...

Về phân bổ kinh phí có cơ cấu cho lĩnh vực gia đình

24/04/2012 | 05:51 PM
Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phân bổ kinh phí có cơ cấu cho lĩnh vực gia đình, đây là...

Cơ sở dữ liệu ngành