BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn hóa "từ chức"

15/05/2014 | 14:21 PM
Vai trò của Bộ trưởng với loại hình văn hóa "từ chức"? (ĐBQH Phan Văn Tường - Thái Nguyên)

Phát triển du lịch ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

17/04/2014 | 11:17 AM
Sẽ có những chương trình gì để phát triển du lịch ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long một cách bài bản, quy...

Bảo vệ trẻ em và tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

17/04/2014 | 11:06 AM
Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình nhằm tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em trong giai...

Giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ

16/04/2014 | 04:29 PM
Giải pháp khắc phục tình trạng sản xuất, lưu hành trái phép bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc,...

Chính sách đầu tư cho sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn

16/04/2014 | 04:20 PM
Nguyên nhân thiếu vắng những tác phẩm đỉnh cao và những chính sách để đầu tư cho sáng tạo tác phẩm nghệ...

Bảo tồn di tích và phát huy vai trò trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch

16/04/2014 | 11:27 AM
Về chủ trương và giải pháp để khắc phục hiện tượng "bê tông hóa", "làm mới" di tích? Làm thế nào để bảo tồn...

Hạn chế các tiêu cực tại các điểm du lịch

16/04/2014 | 11:20 AM
Giải pháp hạn chế tình trạng lừa gạt, “chặt chém”, chèo kéo khách tại các điểm du lịch, tính liên kết trong...

Giải pháp nào cho phát triển văn hóa gia đình Việt Nam

25/03/2014 | 10:40 AM
Công tác gia đình được Bộ VHTTDL đặt ở vị trí nào trong Chiến lược phát triển văn hóa Việt nam giai đoạn...

Hiệu quả sử dụng cụm công trình Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

24/03/2014 | 04:20 PM
Đề nghị Bộ trưởng cho biết về hiệu quả sử dụng cụm công trình Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam;...

Quảng bá và xúc tiến du lịch có hiệu quả và phù hợp với đặc điểm vùng miền

24/03/2014 | 04:05 PM
Đề nghị Bộ trưởng cho biết kế hoạch với các giải pháp cụ thể nào của Bộ để  phối hợp với các địa phương...