BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công tác tổ chức lễ hội

24/03/2014 | 15:03 PM
Trả lại việc tổ chức lễ hội cho nhân dân là biện pháp cần thiết? (ĐBQH Huỳnh Nghĩa)

Trách nhiệm của Ban Quản lý di tích trong việc bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa

24/03/2014 | 02:39 PM
Nhiều di tích cấp quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng do hoạt động kém hiệu quả, kém năng lực của các Ban Quản...

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tại các trại giam

24/03/2014 | 11:01 AM
Bộ Công an và Bộ VHTTDL đã phối hợp xây dựng, ban hành những tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với...

Công tác quản lý nhà nước về gia đình hiện nay

20/03/2014 | 09:30 AM
Gia đình là tế bào xã hội, gia đình tốt xã hội mới tốt. Công tác quản lý nhà nước về gia đình đang gặp khó...

Khắc phục tình trạng thủ tục hành chính trong tôn tạo di tích và quản lý hòm tiền công đức

21/02/2014 | 09:57 AM
Bộ trưởng cần sớm có biện pháp gì để khắc phục tình trạng thủ tục hành chính rườm rà và sự kêu cứu của các...

Về việc giới thiệu Thứ trưởng ứng cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

09/07/2013 | 09:48 AM
quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Và nếu đồng chí Thứ trưởng trúng cử chức Chủ tịch Liên...

Về quản lý hoạt động điện ảnh

09/11/2012 | 10:12 AM
Hiên nay, phim Việt Nam có xuất hiện nhiều "cảnh nóng"phản cảm không phù hợp với phong tục tập quán, thuần...

Các giải pháp nhằm gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa nghệ thuật đích thực

10/09/2012 | 05:01 PM
Đề nghị truyền hình và báo chí cùng nhập cuộc.

Tôn vinh những giá trị văn hóa nghệ thuật đích thực

10/09/2012 | 04:54 PM
Sắp tới, Bộ có những giải pháp nào để tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực?

Chương trình giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên ở nông thôn

10/09/2012 | 04:41 PM
Bộ VHTTDL có giải pháp như thế nào về chương trình giải trí lành mạnh cho bộ phận thanh thiếu niên ở nông...

Cơ sở dữ liệu ngành