BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Điện Biên về văn bản quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm

13/04/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

12/04/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Bình Phước về điều chỉnh tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

11/04/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội...

Về cơ chế tự chủ trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10/04/2018 | 09:21 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ...

Trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chấn chỉnh đạo đức xã hội đang xuống cấp

10/04/2018 | 08:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Kỳ họp thứ 2...

Trả lời cử tri tỉnh An Giang về quy định lễ phục và xem xét trùng tu các công trình di tích cấp quốc gia

09/04/2018 | 08:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời cử tri tỉnh Long An về quản lý, tổ chức lễ hội và cấp phép lưu hành các bài hát

08/04/2018 | 09:14 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời cử tri tỉnh Lâm Đồng về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực VHTTDL và dự án TT Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Lạt

30/03/2018 | 03:04 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ...

Trả lời cử tri tỉnh Ninh Thuận và Quảng Nam về chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức các lễ hội

29/03/2018 | 09:27 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận và Quảng Nam do Ban Dân...

Trả lời cử tri tỉnh Hòa Bình về hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường

29/03/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện chuyển...