BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Sơn La về xây dựng và quy hoạch lễ hội theo vùng miền

08/05/2018 | 07:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Nghệ An về lựa chọn quốc phục

07/05/2018 | 09:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Kiên Giang về đề nghị ban hành Luật Thư viện

04/05/2018 | 03:37 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang tại Kỳ họp thứ 10 Quốc...

Trả lời cử tri thành phố Hải Phòng về tu bổ, tôn tạo Khu di tích Bến K15

03/05/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 3 Quốc...

Trả lời cử tri tỉnh Hải Dương về cải tạo, nâng cấp Đảo Cò và giám sát hoạt động của quán karaoke

23/04/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện và Văn...

Trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

19/04/2018 | 10:38 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ...

Trả lời cử tri tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức.

18/04/2018 | 09:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời cử tri tỉnh Gia Lai về đầu tư xây dựng di tích và danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

14/04/2018 | 09:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Hà Giang về hạn chế tổ chức các cuộc thi hoa hậu người đẹp

13/04/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Điện Biên về văn bản quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm

13/04/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội...