BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về việc xây dựng, giữ gìn, bảo tồn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cho học sinh

22/03/2018 | 09:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Về đầu tư, nâng cấp di tích lịch sử Đồn Phủ Thông và di tích lịch sử Nà Tu

21/03/2018 | 09:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Về một số kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Du lịch 2017

02/03/2018 | 08:20 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 48/ĐĐBQH-VP ngày 22/01/2018 của Đoàn Đại biểu Quốc...

Triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc

05/02/2018 | 02:30 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Về danh hiệu thôn đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

02/02/2018 | 02:19 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống nghề dệt thổ cẩm, điệu múa Tân’tung - Da’dă, nghệ thuật nói lý, hát lý

02/02/2018 | 10:41 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Đề xuất cho phép tổ chức vòng đấu loại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

02/02/2018 | 10:02 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển...

Bổ sung Biển Hồ - Chư Đăng Ya vào Danh mục địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia

02/02/2018 | 09:26 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Kiểm tra, giám sát việc xây dựng tượng đài tại các địa phương

01/02/2018 | 04:36 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện...

Phấn đấu khởi công Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào năm 2021

01/02/2018 | 03:45 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Dân nguyện...