BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việt Nam đăng ký ASIAD 19

24/11/2014 | 16:29 PM
Đề nghị Bộ trưởng cho biết tình hình chuẩn bị, triển khai việc Việt Nam đăng ký ASIAD 19 sao cho hiệu quả...

Giải pháp để bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử

24/11/2014 | 02:48 PM
Loại hình nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử đã ra đời và phát triển rộng lớn ở khu vực miền Đông và Tây...

Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức trẻ em

24/08/2014 | 04:35 PM
Phối hợp với ngành giáo dục như thế nào góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (ĐBQH Trần...

Bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số

11/07/2014 | 08:40 AM
Trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng trong việc bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa truyền thống của...

Chấm dứt việc đưa tin phản cảm về một số lễ hội

11/07/2014 | 08:33 AM
Đề nghị các cơ quan báo chí chấm dứt đưa tin phản cảm về những lễ hội “Đâm trâu”, “Chọi trâu”, “Chém lợn”...

Trách nhiệm của Bộ trong việc Chùa Dơi ở Sóc Trăng bị xâm hại

09/07/2014 | 07:00 AM
Trách nhiệm của Bộ trong việc chậm trễ xử lý những vi phạm di tích hùa Wathserâytêchô Mahatup - chùa Mã...

Xây dựng và phát huy văn hóa gia đình và văn hóa làng xã

15/05/2014 | 02:40 PM
Giải pháp xây dựng và phát huy văn hóa gia đình và văn hóa làng xã trước tình hình hiện nay. (ĐBQH Phan Văn...

Văn hóa "từ chức"

15/05/2014 | 02:21 PM
Vai trò của Bộ trưởng với loại hình văn hóa "từ chức"? (ĐBQH Phan Văn Tường - Thái Nguyên)

Phát triển du lịch ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

17/04/2014 | 11:17 AM
Sẽ có những chương trình gì để phát triển du lịch ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long một cách bài bản, quy...

Bảo vệ trẻ em và tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

17/04/2014 | 11:06 AM
Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình nhằm tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em trong giai...

Cơ sở dữ liệu ngành