BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

19/04/2018 | 10:38 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ...

Trả lời cử tri tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức.

18/04/2018 | 09:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển...

Về cơ chế tự chủ trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10/04/2018 | 09:21 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ...

Trả lời cử tri tỉnh An Giang về quy định lễ phục và xem xét trùng tu các công trình di tích cấp quốc gia

09/04/2018 | 08:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời cử tri tỉnh Long An về quản lý, tổ chức lễ hội và cấp phép lưu hành các bài hát

08/04/2018 | 09:14 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời cử tri tỉnh Lâm Đồng về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực VHTTDL và dự án TT Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Lạt

30/03/2018 | 03:04 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ...

Trả lời cử tri tỉnh Ninh Thuận và Quảng Nam về chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức các lễ hội

29/03/2018 | 09:27 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận và Quảng Nam do Ban Dân...

Trả lời cử tri tỉnh Hòa Bình về hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường

29/03/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện chuyển...

Về giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài

25/03/2018 | 08:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Về xếp hạng, xếp hạng lại cơ cở lưu trú và cấp, cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

24/03/2018 | 08:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La do Ban Dân nguyện chuyển đến...